Uznání lesních školek v rámci českého vzdělávacího systému trvalo léta. Lesní školky se v ČR objevily mezi léty 2010-12. V roce 2013 MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) konstatovalo, že lesní třídy běžných mateřských škol připravují děti stejně dobře jako běžné třídy školek. V roce 2016 bylo novelou školského zákona umožněno, aby lesní školky byly zapsány do rejstříku škol …

Read more