V letošním netypickém adventním čase nás doprovází hvězdička Klára. Pomohla nám nahlédnout jak k pastýřům u Betléma, tak do jesliček nebo ke třem králům. Poprvé nás navštívila na komorní adventní slavnosti (úterý 15.12.) v pohádkovém příběhu, podruhé si děti mohly prožít v lese Putování za hvězdou (pátek 18.12.). Nejen předškoláčkům přineslo všechno, co si od …

Read more