SPOKOJENÉ DĚTI I RODIČE

Naším hlavním cílem je umožnit dětem volný pohyb v přirozeném prostředí přírody, hravou formou jim přiblížit přírodní zákonitosti a tak jim pomoci získat kladný vztah k přírodě, k místu a blízkému okolí, ve kterém žijí. Najdete nás v katastrálním území obce Ochoz u Brna v jižní části CHKO Moravský kras, přibližně 10 km severovýchodně od města Brna.

Ráno se scházíme v lese u zastávky Říčky v Ochozi u Brna.  Během celého dopoledne se společně pohybujeme v lese a jeho okolí. Děti si volí cestu nejčastěji samy. Na každé naší stezce je několik čekacích míst a stanovišť, která slouží ke společné svačině, pohádce, hraní her, tvoření apod. Pohybujeme se s dětmi v přilehlých lesích, jeskyních a na loukách, a protože se jedná o chráněnou oblast, chováme se k přírodě opravdu ohleduplně. Místa, kde se děti zastavují, se často obměňují s ohledem na roční období a aktuální počasí, a to tak, aby se tato stanoviště stihla dobře zregenerovat.

V případě velmi nepříznivého až rizikového počasí většinou zvolíme nejrychlejší cestu k našemu zázemí, kde je zaručen pobyt v teple a suchu.

Odpoledne trávíme většinou na zahradě, která je součástí areálu skautské základny Kaprálův mlýn. Děti využívají ke svým hrám domeček, pískoviště, žebřík, lana, venkovní kuchyňku a vyvýšené záhonky k jejich pěstitelským pokusům. Nedílnou součástí zahrady je také kompost, kam děti pravidelně vyhazují zbytky ze zdravých svačin a kam chodí pozorovat proces rozkladu bioodpadu.


Respektovat a být respektován

Snažíme se o vzájemné porozumění a respektování se nejen mezi námi dospělými, ale komunikujeme takto i s dětmi. Dobře si uvědomujeme, že děti potřebují hranice, ale poskytujeme je tak, aby byla zachován rozvoj sebeúcty. Respektujeme přirozené potřeby dětí, poskytujeme dostatečný prostor pro seberealizaci, nabízíme možnost volby a nevytváříme soutěživé prostředí, ale snažíme se o podporu vnitřní motivace dětí.

Individuální přístup


Každý z nás, dítě, rodič i pedagog, má své individuální potřeby a my se je snažíme dle možností zohlednit při naší činnosti.
Další informace o přístupu lesní školky Lesinka naleznete zde.

V Lesince klademe dále důraz na:

  • - rozvoj hrubé a jemné motoriky (podněty vycházející z pohybu v přírodě), zajištění správného fyzického vývoje dětí
  • - rozvoj kreativity a fantazie při využití hudebních, dramatických a výtvarných prvků
  • - podpora správného sociálního a psychického vývoje dětí
  • - prožití rytmu ročních období a přírodních jevů, poznání přírodních ekosystémů
  • - předškolní příprava dětí s ohledem na různé typy škol, do kterých děti dále odcházejí


  Harmonogram dne v lesní školce Lesinka


  8:01 – 8:30 příchod, příjezd a převzetí dětí, volná hra dětí
  8:30 -  9:00 ranní kruh, řízená činnost
  9:00 -  9:30 hygiena, svačina
  9:30 - 11:30 volná hra dětí venku, návrat do zázemí, příležitostně zařazení muzikoterapie, divadla, řízené činnosti apod.
  11:30 - 12:30 příprava na oběd, komunitní kruh, oběd, úklid po obědě
  12:15 - 12:30 odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek
  12:30 - 14:00 odpočinek, relaxace, čtení pohádek, vyprávění příběhů, klidové činnosti
  14:00 – 16:20  odpolední svačina podle potřeb dětí, řízená činnost – modelování, pečení, kroužky dle aktuálního týdenního rozpisu, volná hra dětí na zahradě nebo v blízkosti zázemí např. u studánky.
  16:00 - 16:20 vyzvedávání dětí
  16:20 - 16:30  denní úklid školky a zahrady

  Harmonogram dne se může změnit s ohledem na roční období a aktuální počasí.
  DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU LK LESINKA    ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LK LESINKA

   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021