19 února, 2018 Novinky Žádné komentáře

Uznání lesních školek v rámci českého vzdělávacího systému trvalo léta. Lesní školky se v ČR objevily mezi léty 2010-12. V roce 2013 MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) konstatovalo, že lesní třídy běžných mateřských škol připravují děti stejně dobře jako běžné třídy školek. V roce 2016 bylo novelou školského zákona umožněno, aby lesní školky byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a mohly čerpat dotace na provoz.

Lesní školky mohou být v rejstříku poprvé ve školním roce 2017/18. Proč Lesinka v rejstříku není?

Termín pro odevzdání přihlášek lesních školek byl 30.6.2017, ale v té době ještě nebyly známé prováděcí vyhlášky a přihlášené školky nevěděly, k plnění jakých podmínek se vlastně zavazují. To byl asi nejdůležitější faktor, pro který jsme Lesinku do rejstříku MŠMT nechtěli zapsat. V následujících odstavcích uvedu, jaké konkrétní problémy je třeba v případě Lesinky vyřešit.

Ve školském zákoně například stojí, že: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“ Lesní školka Lesinka má zázemí na skautské základně Kaprálův mlýn, tj. ve stavbě.

Lesní školka nesmí být ve stavbě, a tak nesplňuje podmínky pro to, aby tam byla přípravna jídla nebo školková jídelna. Za nejlepší řešení z hygienického hlediska je považován dovoz stravy ze školní kuchyně, výdej osobou, která jídlo přiveze, a následně odvoz špinavého nádobí tou samou osobou. Lesní školka by dětem měla zajistit také dopolední a odpolední svačinu. Měl by s ní někdo přijíždět dopoledne i odpoledne? Celá tato konstrukce je velmi nešikovná a v realitě obtížně realizovatelná. U nás v Lesince si dopolední svačinku děti nosí z domova, protože dopoledne tráví děti v lese. Na Kaprálův mlýn přijdeme s dětmi před obědem, když je velká zima nebo hodně prší, jdeme na Kaprálův mlýn dříve.

Lesní školka by měla podávat jídlo podle spotřebního koše. Lesinka odebírá velmi kvalitní obědy a odpolední svačiny připravené na Kaprálově mlýně. Máme za to, že pojetí spotřebního koše je zastaralé, vysvětlení například zde. Individuální stravování (bezlepková, bezmléčná dieta) je v Lesince možné dohodnout. Avšak pouze školní jídelny s nutričním terapeutem smí poskytovat dietní stravování. Kolik z nich nutričního terapeuta má?

Další těžkostí je požadovaná kvalifikace pedagogů. Lesní školka zapsaná v rejstříku musí disponovat pedagogy s přinejmenším střední pedagogickou školou. Lesní školky dělají často nadšenci, kteří toto vzdělání nemají. Podle zákona mohou mít ještě zkoušku pro chůvy, ale tyto pedagogové mohou být pouze asistenty doprovázenými pedagogy s předepsaným vzděláním. Ředitelskou funkci může vykonávat pouze osoba s tříletou praxí v řídící funkci. Aplikovat tato pravidla v Lesince by znamenalo předělat fungující a ustálený tým, podle nás by to byla velká škoda.

Být v rejstříku MŠMT také znamená zvýšenou administrativní náročnost celého provozu, na jehož zvládnutí by školka musela najmout dalšího člověka. Dovoz jídla ze školní kuchyně představuje další náklady. I rejstříkové školky dál vybírají školkovné, nijak radikálně ho nesnížily. Pro rodiče je zde jeden zásadní rozdíl. Rodiče, kteří mají děti v nerejstříkových lesních školkách, nemohou uplatnit daňovou slevu ze zaplaceného školkovného.

V mezičase se Asociace lesních mateřských škol snaží jednat s úřady, dohodnout se nimi na fungujících postupech, vysvětlovat co a proč se děje v lesních školkách. Bedlivě sledujeme další dění a jsme otevřeni pozvolné přípravě na vstup do rejstříku MŠMT, pokud se ukáže tento krok i pro Lesinku jako přínosný.

Další informace například zde.

 

Written by Lesinka